Traumaprofielen in de UHR-populatie

In dit project kijken we middels data die wordt verzameld binnen PsyQ naar de ernst van de traumatische ervaringen in de kindertijd en of dit geassocieerd kan worden met de …

Deep Memory

Yori Ettema creëerde met zijn afstudeerwerk een project over deepfakes en het maken van nieuwe herinneringen. Hij experimenteerde met het idee dat als je naar je zelf in een video …

Modeleren Psychose-Ervaringen

Veel mensen krijgen niet op tijd de juiste zorg. Dit kan betekenen dat je niet snel genoeg zorg krijgt (terwijl we weten dat dit erg belangrijk is), maar ook dat …

EDIT

Mensen die aan de criteria voldoen van een At Risk Mental State (ARMS) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een eerste psychose. Hiervoor is een preventieve behandeling ontwikkeld …

Ervaringenlijst Herijking

De Ervaringenlijst (16-item Prodromal Questionnaire) wordt binnen de GGZ gebruikt als de eerste stap in de screeningsprocedure op mensen die aan de At Risk Mental State (ARMS) criteria voldoen. ARMS …

Bumpy Road

Tijdens de adolescentie verandert er in korte tijd veel, zowel sociaal als lichamelijk en in je hoofd. Dat maakt het een periode waarin veel jongeren vastlopen. Dit kan groot zijn …

DIASS

Suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme komt vaker voor dan eerder werd gedacht, maar het is niet bekend welke behandeling hiervoor geschikt is. Dit leidt tot schadelijke gevolgen voor de …

Fruitless Pursuit

Wetenschappers weten nog steeds niet goed wat een ‘stoornis’ is. Dit onderzoek probeert daar een eenduidig antwoord op te geven, dat meteen opgaat voor alle ziektebeelden en stoornissen, dus lichamelijke …

Eerder is Beter

Het Eerder is Beter project is gericht op het ontwikkelen van een landelijk, inclusief platform over mentaal welzijn en mentale problemen in het algemeen, en buitengewone ervaringen in het bijzonder. …

Feeling Safe NL

We ontmoeten veel mensen die zich niet veilig voelen rondom andere mensen of juist als ze alleen zijn. Door bepaalde dingen die ze hebben meegemaakt kan hun vertrouwen in zichzelf, …