Over Ervaringenlijst Herijking

De Ervaringenlijst (16-item Prodromal Questionnaire) wordt binnen de GGZ gebruikt als de eerste stap in de screeningsprocedure op mensen die aan de At Risk Mental State (ARMS) criteria voldoen. ARMS is een prognostisch profiel dat aangeeft of er sprake is van een verhoogd risico op het ontwikkelen van een eerste psychose. Na een score van zes of hoger volgt er onderzoek door middel van de Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS). Wij toonden in eerder onderzoek aan dat een totaalscore van zes de optimale cutoffscore is voor de Ervaringenlijst. Een score van zes of hoger op de Ervaringenlijst leidt tot een classificatie van ARMS of psychose in 44% van de gevallen (vastgesteld door de CAARMS). Deze screeningsprocedure is onderdeel van de AKWA standaardzorg psychose. Echter, de cutoffscore van de Ervaringenlijst is nooit gevalideerd op een onafhankelijke populatie. Het herijken van de cutoffscore van Ervaringenlijst zorgt ervoor dat we efficiënt en effectief blijven werken, dat we niet onnodig veel mensen zien voor vervolgonderzoek met de CAARMS, maar ook niet mensen missen die misschien wel aan de criteria voldoen van ARMS.

E. Palstra, dr. E. van Duin, dr. H. Ising, dr. D. van den Berg, prof. dr. M. van der Gaag zijn betrokken bij dit project.