Over Deep Memory

Yori Ettema creëerde met zijn afstudeerwerk een project over deepfakes en het maken van nieuwe herinneringen. Hij experimenteerde met het idee dat als je naar je zelf in een video kijkt en je doet iets waar je bang voor bent maar het loopt  juist positief af, dan kan dat wellicht helpen om van je angst af te komen. Dit project werd voorgelegd aan David van den Berg, hij zag hier potentie in en zo is er een samenwerking ontstaan tussen Parnassia Groep en deze ontwerper.

Er wordt onderzocht hoe deepfakes ingezet kunnen worden om mensen te helpen om van hun angst af te komen of een eerste stap te kunnen bieden in de juiste richting. We gaan zes deelnemers drie maal interviewen over hun angst, daarnaast gaan we video opnames maken van hun gezicht zodat we een dubbelganger kunnen inzetten die de angst uitbeeldt met daarover een deepfake van het gezicht van de deelnemer. Ze zien dus een korte film van zichzelf dat ze de angst aan het beoefenen zijn.

We zetten hiermee ten eerste een haalbaarheidsstudie op maar hopen hiermee ook meer inzicht te krijgen hoe dit in het vervolg zou kunnen werken. Mochten de uitkomsten positief zijn dan gaan we na dit onderzoek een grotere studie opzetten. We hopen uiteindelijk een grote groep mensen te kunnen helpen die nog steeds vastlopen in hun angst. Dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld niet aan exposure therapie durven te beginnen of geen baat hebben bij de hulp die ze hebben gekregen.

Bij dit onderzoek zijn de volgende mensen betrokken:

  • David van den Berg
  • Yori Ettema
  • Alyssa Jongeneel
  • Sander Voerman
  • Eddo Velders
  • Noumidia Sahla