Over Modeleren Psychose-Ervaringen

Veel mensen krijgen niet op tijd de juiste zorg. Dit kan betekenen dat je niet snel genoeg zorg krijgt (terwijl we weten dat dit erg belangrijk is), maar ook dat je een behandeling krijgt die niet goed aansluit op waar je last van hebt. Dit kan ervoor zorgen dat mensen langer dan nodig bepaalde psychische klachten hebben en moeite hebben met functioneren in hun dagelijks leven.

Dit onderzoek maakt gebruik van allerlei gegevens om zo goed mogelijk een bepaalde uitkomst te voorspellen. Dit wordt ook wel prognostisch modelleren genoemd. We onderzoeken hoe we in de GGZ beter kunnen mensen kunnen identificeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een eerste psychose. We kijken naar wat het vervolgens betekent om een verhoogd risico te hebben op lange termijn zorggebruik en functioneren. Tot slot onderzoeken we of we ten tijde van intake bij de GGZ, mensen kunnen herkennen met een verhoogd risico op langdurig vastlopen in psychische klachten in de toekomst. Door beter bij aanmelding bij de GGZ te herkennen wie welke zorg nodig heeft, kunnen we hopelijk op termijn langdurige en ernstige psychische klachten voorkomen.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Extramuraal LUMC Academisch Netwerk – Gezond en Gelukkig Den Haag (ELAN-GGDH). De ELAN-GGDH maakt het mogelijk om data van verschillende instellingen (GGZ, CBS, ziekenhuizen, huisartsen, WMO) te combineren om zo goed mogelijk te kunnen voorspellen wie vast gaat lopen.