Over Eerder is Beter

Het Eerder is Beter project is gericht op het ontwikkelen van een landelijk, inclusief platform over mentaal welzijn en mentale problemen in het algemeen, en buitengewone ervaringen in het bijzonder. Het platform heeft drie doelen: het normaliseren van dit soort problemen, het bieden van vroege handvatten om zelfredzaamheid te vergroten, en jongeren verwijzen naar lokaal consult indien zij zorgen hebben over hun problemen.

Op basis van bovenstaande visie willen we een goed online platform voor buitengewone belevingen ontwikkelen, en daar de effecten van onderzoeken om hier verder van te leren. De kennis die we hieruit opdoen willen we vervolgens gebruiken om te kunnen verbreden naar andere vormen van veelvoorkomende vormen van vastlopen (maatschappelijk en psychisch). Het platform biedt adolescenten houvast bij het omgaan en begrijpen van hun eigen mentale gezondheid.

Early Detection and Intervention (EDI)-teams in Nederland gebruiken het platform intensief. Het platform is getest met jongeren in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Venlo, Utrecht, en Rotterdam. Hieruit bleek dat het tijd vraagt om dit platform onder de aandacht te brengen bij jongeren. We zijn in gesprek met de gemeente Utrecht om het platform te combineren met een campagne, events, en onze aanwezigheid in wijken en op scholen. Voor duurzame borging nemen we de tijd en zoeken we de juiste (maatschappelijke) partner.

De betrokken onderzoekers zijn onder andere Tonnie Staring, Arjen Oenema, Yvonne de Jong, Esther van Duin, Laurens Nijhuis, en Eddo Velders.