Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven en biedt kansen voor de zorg. Wij zijn vooral geïnteresseerd in technologie die ons als hulpverleners in staat stelt dingen te doen die we zonder die techniek niet kunnen bewerkstelligen. Voorbeelden hiervan zijn mensen in virtual reality laten oefenen met situaties die ze in het echte leven niet aandurven, mensen helpen hun ervaringen beter te begrijpen door gebruiksvriendelijke digitale registraties, algoritmen die je helpen je problemen beter te begrijpen, of door mensen in hun eigen omgeving via een app te ondersteunen in het omgaan met vervelende stemmen. Kortom, wij zien technologie niet als doel, maar als middel om van betekenis voor mensen te kunnen zijn op manieren die we voorheen niet konden. We voeren verscheidene projecten uit waarbij we interventies die ondersteund worden door nieuwe technologieën – zoals apps, virtual reality, algoritmen, websites of deep fake – onderzoeken. We proberen daarbij te leren wat werkt en hoe we technologie het beste in kunnen zetten om het mentaal welzijn en herstel van mensen met complexe mentale problemen te bevorderen.

Projecten

Deep Memory