MRC

Het Mark van der Gaag Research Centre (MRC) is onderdeel is van de Parnassia Groep en verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en mentaal welzijn. Lees meer over onze projecten en onze innovaties waarmee wij de praktijk van de GGZ op een duurzame manier verbeteren.

“We zijn allemaal anders en de context van ieder mentaal probleem is uniek. Tegelijkertijd zijn er patronen te herkennen in hoe mensen vastlopen in het leven.”

Het Mark van der Gaag Research Centre (MRC)

Wij willen impact hebben op de GGZ en zien het als onze missie het mentaal welzijn van mensen te bevorderen en bij te dragen aan positieve verandering in de GGZ. We doen daarom vooral toegepast onderzoek dat directe impact heeft op de dagelijkse praktijk. Onze focus ligt daarbij op (het voorkomen van) ernstige en langdurige mentale problemen. We onderzoeken hoe we mensen het beste kunnen ondersteunen in hun herstel, hoe we de veerkracht van jongeren kunnen bevorderen om te voorkomen dat ze langdurig vastlopen in ernstige mentale problemen, en ontwikkelen nieuwe diagnostische modellen en taal die beter werken. We omarmen complexiteit, zetten mensen en hun omgeving centraal, waarderen diversiteit en richten ons op veerkracht en herstelvermogen. We zijn allemaal verbonden met ons lijf en met onze sociale en maatschappelijke omgeving. Vastlopen en herstellen gebeurt altijd in interactie met deze contexten. We zijn daarbij allemaal anders en de context van ieder mentaal probleem is uniek. Tegelijkertijd zijn er patronen te herkennen in hoe mensen vastlopen in het leven. Door te onderzoeken hoe we zulke patronen kunnen herkennen en doorbreken, dragen we bij aan het welzijn van mensen en aan de veerkracht van onze samenleving. De projecten van het MRC variëren van het bevorderen van de mentale veerkracht van jongeren tot het stimuleren van herstel bij mensen met langdurige en ernstige psychische problemen. Onze projecten richten zich op de volgende vijf onderzoeksgebieden:

1. Nieuwe Diagnostiek

2. Preventie en Veerkracht

3. Traumagevolgen

4. Psychologische Interventies

5. Digitale Zorg

Wij geloven dat je samen verder komt. Daarom werken we op al onze projecten samen met universiteiten uit binnen- en buitenland, ervaringsdeskundigen binnen en buiten de ggz, en ggz-professionals zoals ervaringswerkers, psychologen, verpleegkundigen en psychiaters. Het MRC heeft een verbintenis met de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit en de TopGGZ afdeling Early Detection and Intervention Team Haaglanden van PsyQ. Het MRC was leidend in de ontwikkeling van verschillende belangrijke zorginnovaties in de langdurige zorg, zoals cognitieve gedragstherapie bij psychose, vroegdetectie en preventie, traumabehandeling bij psychose en Virtual Reality CGT bij overmatige achterdocht. Ook vandaag werken we met veel bevlogenheid aan de gamechangers van morgen.