Mensen met ernstige of langdurige mentale problemen hebben te weinig toegang tot effectieve psychologische behandeling. Dat heeft vele oorzaken, waaronder een gebrek aan goed geschoolde therapeuten en gebrekkige aandacht voor de psychologische en sociale aspecten van mentale problemen in de langdurige GGZ. Wij proberen de zorg te helpen veranderen door de effectiviteit van beloftevolle nieuwe of bestaande psychologische behandelingen te onderzoeken. Daarbij richten wij ons primair op het verminderen van lijdensdruk en het bevorderen van het mentaal welzijn, herstel en dagelijks functioneren van mensen. Zo proberen we te leren welke psychologische interventies mensen het beste ondersteunen in het doorbreken van probleem instandhoudende patronen zodat ze weer het leven kunnen leiden dat ze willen.