Over Traumaprofielen in de UHR-populatie

In dit project kijken we middels data die wordt verzameld binnen PsyQ naar de ernst van de traumatische ervaringen in de kindertijd en of dit geassocieerd kan worden met de ernst van de psychose-achtige ervaringen in de UHR-populatie. Daarbij zal gekeken worden of  het mogelijk is om profielen van traumatische ervaringen te formeren en om na te gaan of de mensen in deze groepen verschillen in de intensiteit van psychoseachtige ervaringen waar zij mee kampen.

We weten dat er een relatie bestaat tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en psychose. Het meeste onderzoek wordt uitgevoerd bij mensen die al een volledige psychose hebben ontwikkeld of juist in de algemene populatie, minder is bekend over deze samenhang bij mensen met psychoseachtige ervaringen waarbij de klachten nog minder met elkaar verweven zijn. Daarbij komen traumatische ervaringen bij deze mensen vaak niet eenmalig voor en is er vaak sprake van verschillende soorten traumata in de voorgeschiedenis, waardoor het eigenlijk onmogelijk is om te zeggen dat een bepaald trauma samenhangt met een bepaalde klacht.

Wanneer we beter begrijpen wat de invloed van traumatische ervaringen in de kindertijd is op het ontwikkelen van psychoseachtige ervaringen en specifieker of traumaprofielen samenhangen met bepaalde psychoseachtige klachten, kunnen we onze interventies hierop aanpassen en behandeling steeds verder individualiseren met als doel de best mogelijke behandeling te bieden!

De betrokken onderzoekers van dit project zijn: Abigaël Herschberg, Simone Burger, Amy Hardy, Eline Palstra, Esther van Duin, Mark van der Gaag, en David van den Berg.