Over Feeling Safe NL

We ontmoeten veel mensen die zich niet veilig voelen rondom andere mensen of juist als ze alleen zijn. Door bepaalde dingen die ze hebben meegemaakt kan hun vertrouwen in zichzelf, anderen en de wereld zijn gedaald. Mede door het Feeling Safe-NL onderzoek willen we dat zij weer de regie over hun leven krijgen, zodat zij weer de dagelijkse dingen kunnen doen die voor hen betekenisvol en belangrijk zijn. In Nederland bestaat er al een effectieve gericht op het bevorderen van het welzijn en gevoel van veiligheid, namelijk cognitieve gedragstherapie (CGT). Echter bestaat er in Engeland ook een effectieve therapie (Feeling Safe) die nog niet in Nederland wordt aangeboden. In het Nederlandse Feeling Safe programma (Feeling Safe-NL) krijgen mensen ook begeleiding door een ervaringswerker om het herstel te bevorderen.

We voeren een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uit, gesubsidieerd door ZonMw. Dit betekent dat deelnemers willekeurig worden toegewezen aan Feeling Safe-NL of CGT. Zo kan worden gekeken hoe de therapieën werken en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dit is ook het eerste grote onderzoek naar de inzet van ervaringswerkers. Het onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit van Oxford, Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast doen vier GGZ-instellingen mee; Parnassia Groep, Antes, Altrecht en GGZ Oost Brabant.

Vanuit het MRC zijn de volgende collega’s betrokken: David van den Berg, Eva Tolmeijer, Elise Smits, Haley Smit, Marion Bruns, Rob van Grunsven en Bianca Raijmakers.