Een groot deel van de mensen met ernstige of langdurige mentale problemen heeft in het verleden traumatische ervaringen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Trauma laat allerlei mentale en lichamelijke sporen na. Om getraumatiseerde mensen beter te kunnen gaan helpen, is het belangrijk dat we beter gaan begrijpen hoe trauma samenhangt met verschillende mentale problemen en welke mechanismen hierbij een rol spelen. Wij voeren daarom verschillende projecten uit waarin we traumagevolgen en mechanismen in kaart brengen bij mensen met ernstige of langdurige mentale problemen. Ook voeren we interventiestudies uit, waarbij we proberen te leren welke behandelingen we het beste bij wie in kunnen zetten om traumagevolgen te verminderen en het mentaal welzijn te bevorderen. Daarnaast proberen we eraan bij te dragen dat hulpverleners in de langdurige GGZ trauma-sensitieve zorg gaan leveren, waarbij ze aandacht hebben voor wie de persoon is, wat die mee heeft gemaakt en hoe dit doorwerkt in het in standhouden van de mentale problemen.