Eline Palstra

Eline Palstra

Over Eline

Eline is sinds 2017 werkzaam bij de Parnassia Groep en is promovenda bij het MRC. Eline heeft een grote interesse voor mensen, hoe psychische problemen ontwikkelen en de rol van GGZ hierin. Tijdens haar opleiding was haar primaire focus om psycholoog te worden. Nadat zij als onderzoeksassistent in aanraking kwam met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en zag hoe de resultaten hiervan de zorg binnen de GGZ verbeterden, raakte zij geïnspireerd om zelf onderzoeker te worden. Haar onderzoek richt zich op vroegdetectie en prognostisch modeleren bij individuen die een verhoogd risico hebben op persisterende psychische klachten, disfunctie, en hoog zorggebruik. Zij hoopt de zorg hiermee te verbeteren door eerder te herkennen welke patiënten intensievere zorg nodig hebben, waardoor de prognose van deze mensen mogelijk verbetert. Eline is als onderzoeker ook verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt zij als basispsycholoog bij het EDIT Haaglanden.