Voice phenomenology as a mirror of the past

Samenvatting

Achtergrond
Posttraumatische mechanismen dragen bij aan het horen van stemmen bij mensen met psychose en een voorgeschiedenis van trauma. Fenomenologische verbanden tussen trauma en stemmen ondersteunen deze hypothese, omdat ze suggereren dat posttraumatische processen bijdragen aan de inhoud van en relaties met stemmen. Echter, onderzoek hiernaar omvatte tot nu toe kleine steekproeven waarbij het ontbrak aan een uitgebreide op theorie-gebaseerde metingen.

Methode
Bij mensen met verontrustende stemmen (n = 73) die een trauma hebben ervaren voorafgaand aan het horen van de stem, werden de verbanden tussen trauma en stem zowel onafhankelijk als afhankelijk beoordeeld (beschrijvingen werden respectievelijk afzonderlijk en samen gepresenteerd en beoordeeld) door zowel deelnemers als onderzoekers. Een gestructureerd coderingsframe beoordeelde vier soorten onafhankelijke verbanden (d.w.z. type slachtofferschap, fysiologisch-gedragsmatige, emotionele en cognitieve responsthema’s, waaronder negatieve zelfovertuigingen) en drie soorten afhankelijke verbanden: relationeel (vergelijkbare interactie met/op, stem en trauma); inhoud (stem- en trauma-inhoud zijn precies hetzelfde); en identiteit (stemidentiteit is hetzelfde als dader).

Resultaten
Onafhankelijke links voor belangrijke thema’s kwamen veel voor bij de deelnemers (51-58%) en waren laag tot matig aanwezig in de beoordelingen van onderzoekers (8-41%). Identificatie van negatieve zelfovertuigingen bij trauma ging gepaard met een significant hogere kans op negatieve zelfovertuigingen in stemmen [participants odds ratio (OR) 9,8; onderzoekers OR 4,9]. Deelnemers en onderzoekers rapporteerden ook veel afhankelijke links (respectievelijk 80%, 66%), meestal relationele links (75%, 64%), gevolgd door inhouds- (60%, 25%) en identiteitslinks (51%, 22%). .

Conclusie
Trauma lijkt een sterke vormgevende kracht te zijn voor steminhoud en de psychologische impact ervan. De meest voorkomende verbanden tussen trauma en stem betreffen de ervaring van cognitief-affectieve psychologische dreiging, belichaamd in relationele ervaringen. Trauma-geïnduceerde mechanismen kunnen belangrijke interventiedoelen zijn.

Naar Publicatie   

Volledige Referentie

Van den Berg, D., Tolmeijer, E., Jongeneel, A., Staring, A., Palstra, E., Van der Gaag, M., & Hardy, A. (2023). Voice phenomenology as a mirror of the past. Psychological Medicine, 53(7), 2954-2962.