Psychotic-like experiences and multimorbid psychopathology: The relationship between the 16-item prodromal questionnaire and DSM-IV classifications in a help-seeking population

Samenvatting

Doel
Het identificeren van multimorbide psychopathologie is noodzakelijk om een adequatere behandeling te kunnen bieden en uiteindelijk de prevalentie van aanhoudende psychische aandoeningen terug te dringen. Psychotische symptomen worden steeds meer gezien als een transdiagnostische indicator van multimorbiditeit, ernst en complexiteit van niet-psychotische psychopathologie. Deze studie heeft tot doel te onderzoeken of psychotisch-achtige ervaringen en subklinische psychotische symptomen, zoals gemeten door de 16-item Prodromal Questionnaire, ook geassocieerd zijn met multimorbide psychopathologie.

Methoden
Deelnemers waren hulpzoekende personen uit de ambulante geestelijke gezondheidszorg en intensieve thuisbehandelingsteams, in de leeftijd van 17 tot 35 jaar. De meting omvatte de 16-item Prodomal Questionnaire voor het meten van psychotisch-achtige ervaringen, het Structured Clinical Interview voor DSM-IV Axis I Disorders, en drie delen uit het Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders, om DSM-IV-TR classificaties te bepalen. De uiteindelijke steekproef bestond uit 160 deelnemers die boven een grenswaarde van 6 items scoorden op de 16-item Prodomal Questionnaire (HIGH-score) en 60 deelnemers die onder de grenswaarde scoorden (LOW-score). Een Poisson-regressie werd uitgevoerd om de associatie tussen de PQ-16 en DSM-IV-TR-classificaties te bepalen.

Resultaten
De HIGH-score groep had gemiddeld 2,76 multimorbide stoornissen (range 0-7), terwijl de LOW-score groep gemiddeld 1,45 stoornissen had (range 0-3). Deelnemers met vier tot zeven stoornissen scoorden hoog op de 16-item Prodromal Questionnaire.

Conclusies
Onze resultaten suggereren dat psychotisch-achtige ervaringen geassocieerd zijn met multimorbiditeit en ernst van psychopathologie. Screening op psychotisch-achtige ervaringen via de PQ-16 in een hulpzoekende populatie kan onderdiagnostiek en onderbehandeling van comorbide psychopathologie helpen voorkomen.

Naar Publicatie   

Volledige Referentie

Palstra, E. C.Ferwerda, J.van Duin, E. D. A.Ising, H. K.Nugter, M. A.Smit, F.van der Gaag, M., & van den Berg, D. (2023). Psychotic-like experiences and multimorbid psychopathology: The relationship between the 16-item prodromal questionnaire and DSM-IV classifications in a help-seeking populationEarly Intervention in Psychiatry19.