Digitale Zorg

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven en biedt kansen voor de zorg. Wij zijn vooral geïnteresseerd in technologie die ons als hulpverleners in staat stelt dingen te …

Psychologische Interventies

Mensen met ernstige of langdurige mentale problemen hebben te weinig toegang tot effectieve psychologische behandeling. Dat heeft vele oorzaken, waaronder een gebrek aan goed geschoolde therapeuten en gebrekkige aandacht voor …

Traumagevolgen

Een groot deel van de mensen met ernstige of langdurige mentale problemen heeft in het verleden traumatische ervaringen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Trauma laat allerlei mentale …

Preventie en Veerkracht

Om het mentaal welzijn van de maatschappij te bevorderen en de duurzaamheid van de GGZ  te waarborgen, is het belangrijk dat we beter gaan begrijpen hoe we kunnen voorkomen dat …

Nieuwe Diagnostiek

Er is inmiddels een breed gedragen overeenstemming dat de huidige taal en modellen van de GGZ niet langer passend zijn. De classificaties waarmee we werken beschrijven vrij slecht wat mensen …