Eddo Velders

Eddo Velders

Functies
Innovatie Manager

Over Eddo

Eddo heeft onderdak gevonden bij het MRC. Hij werkt voor Parnassia Groep als innovator en dwarsdenker. Om te voorkomen dat hij als loner met zijn collegiale ziel onder zijn arm loopt is hij aangesloten bij het MRC. Het MRC als club van mensen die werken aan een andere GGZ. Een club die gelooft dat dit kan. Mensen die vieze handen maken om dit in de praktijk te laten gebeuren. Onderzoeken, doen en leren. Eddo vindt in David zijn professionele maat.

Eddo is van huis uit medisch informaticus. Toepassen van techniek in zorg. Hij richt zich op dingen die er toe doen. Zijn talenten zijn programma en project management. Gericht op inhoud en het maken van impact. Hij sloot al vroeg aan bij Redesigning Psychiatry en gebruikt dat gedachtegoed als richtsnoer voor zijn handelen. Mensen kansen geven hun vermogens te ontwikkelen. Mensen doen er toe en kunnen het verschil maken. Zeker als zij in een goede balans leven met hun (natuurlijke) omgeving. Let’s go.