Over Patterns of Life

We denken dat de diagnostiek aan de voordeur van de GGZ echt beter kan en moet. Op dit moment spelen DSM-classificaties nog een vrij grote rol, terwijl we weten dat hier behoorlijk wat nadelen aan kleven. Zo wordt er te veel nadruk gelegd op het individu. Bovendien gaan classificaties vaak gepaard met stigmatisering. Wij ontwikkelen een nieuwe manier van diagnostiek, die meer oog heeft voor de (bio-psycho-sociaal-culturele) context en de complexiteit van mentale problemen. We hanteren hierbij een ecologische visie, waarbij de diagnostiek niet draait om het diagnosticeren van stoornissen, maar om het samen in kaart brengen van unieke patronen die ervoor zorgen dat problemen blijven bestaan.

We hebben een nieuwe intakeprocedure ontwikkeld voor de voordeur van de GGZ, de ‘Patroonintake’. Deze intake is het resultaat van een denk- en ontwerpproces waarbij verschillende disciplines betrokken zijn en komt voort uit het ‘Redesigning Psychiatry’ project. Met de patroonintake willen we hulpvragers, hun naasten en professionals helpen samen beter te begrijpen wie de persoon is en wat haar verhaal is over hoe ze vast is gelopen en wat dit nu vooral in standhoudt. Daardoor kunnen we samen beter bepalen wat er moet gebeuren.

Het is onze verwachting dat door aan het begin van de behandeling, bij de intake meer tijd te nemen, we tot een beter gedeeld begrip van iemands problemen en verhaal te kunnen komen, waarbij de hulpvrager zelf meer regie heeft, we hierdoor betere indicatiestelling kunnen doen. We willen mensen hierdoor minder van de zorg afhankelijk maken en beter kunnen gaan voorspellen wie waardoor op zal knappen. Zo kunnen we effectiever mensen helpen en efficiënter werken wat de samenleving uiteindelijk kosten zal besparen.

Bij dit onderzoek zijn de volgende mensen betrokken:

Parnassia Groep:

  • David van den Berg (Klinisch Psycholoog en Senior Onderzoeker)
  • Marloes Verhaar (Klinisch Psycholoog en Projectleider)
  • Rutger Goekoop (Psychiater en Senior Onderzoeker)
  • Sander Voerman (Filosoof en Ontwerper/Developer)
  • Eddo Velders (Innovatiemanager)
  • Jim Driessen (Psycholoog, PhD candidate)
  • Annemarie Mulder (Gz-psycholoog, PhD candidate)

Extern:

  • Femke de Boer (Ontwerper Reframing Studio)
  • Gerrit Glas (Hoogleraar Filosofie VU en psychiater)