Rutger Goekoop

Functies
Psychiater, Senior Onderzoeker
Onderzoeksgebieden

Over Rutger

Rutger is psychiater en senior onderzoeker verbonden aan de Parnassia Academie en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn voortdurende missie: om de GGZ klaar te maken voor de 23e eeuw. Tegen die tijd is gebleken dat de GGZ eigenlijk een vorm van toegepaste ethiek is waarbij mensen zo goed mogelijk naar elkaar kijken en luisteren (wat we nu diagnostiek noemen) en met elkaar praten, meeleven en voorleven (wat we nu therapie noemen) om het leven met elkaar op deze wereld zo goed mogelijk in te richten (wat we nu welzijn of gezondheid noemen). Het draait daarbij allemaal om het nastreven van gemeenschappelijke kernwaarden als autonomie en zelfsturing, gemeenschapszin en samenwerking, zin- en betekenisgeving. Kortom: om het goede, het mooie een het ware, waar iedereen naar eigen vermogen aan kan bijdragen.

Dit werk doet hij via de afdeling EDIT als postdoc en mede-initiatiefnemer van het Patterns of Life Project (betere beeldvorming leidt tot betere besluitvorming en betere toeleiding naar passende zorg, met minder leed en meer gezondheid). Daarnaast maakt hij computermodellen van psychische problemen ism FSW Leiden om beter te begrijpen wat deze problemen zijn, hoe ze ontstaan en kunnen worden verholpen. Tenslotte is hij psychiater en boegbeeld voor de TOP-GGZ afdeling Angststoornissen van PsyQ Haaglanden. Daar is hij betrokken bij een groot onderzoek naar een nieuwe (‘blended’) behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen en probeert hij angststoornissen beter te begrijpen en behandelen door ze te ontbinden in hun afzonderlijke bouwstenen (transdiagnostische factoren), de relaties daartussen te bekijken en die gericht aan te pakken.

In zijn vrije tijd doet hij het liefst helemaal niks.