Eva Tolmeijer

Functies
PhD-onderzoeker, Psycholoog
Onderzoeksgebieden
Projecten

Over Eva

Eva heeft al vroeg een interesse ontwikkeld voor onze verschillende belevingswerelden. Ze ziet naast de verschillen veel overeenkomsten, zoals de gemeenschappelijke behoefte aan veiligheid en vertrouwen. Eva bewoog zich van de neurowetenschappen naar de psychologie. Bij het MRC heeft ze collega’s gevonden die samen met haar streven naar het bevorderen van mensen écht zien en begrijpen.

Eva’s promotieonderzoek richt zich op een nieuwe therapie (Feeling Safe-NL) waarin psychologen en ervaringswerkers samenwerken om het welzijn en gevoel van veiligheid van mensen te bevorderen. Verder houdt Eva zich bezig met onderzoek naar een nieuwe methodiek, waarmee samen met mensen in kaart wordt gebracht hoe problemen zijn ontstaan, waardoor ze in stand worden gehouden en wat de beste weg naar verandering is. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de relatie tussen trauma en stemmen en de ideeën van stemmenhoorders over de oorzaken van hun stemmen. Centraal bij haar onderzoeken staan de persoonlijke kijk van mensen en zorg gericht op duurzame verandering die aansluit bij wensen en behoeften.

Naast haar werk als onderzoeker werkt Eva als psycholoog in een FACT-team waar zij ook mensen helpt die deelnemen aan het Feeling Safe-NL onderzoek.