Trauma-focused therapies for post-traumatic stress in psychosis: study protocol for the RE.PROCESS randomized controlled trial

Samenvatting

Introductie
Veel mensen met psychotische stoornissen ervaren symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De afgelopen jaren zijn verschillende traumagerichte therapieën (TFT’s), waaronder cognitive restructuring (CR), prolonged exposure (PE) en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), onderzocht en veilig en effectief gebleken bij het verminderen van PTSS-symptomen bij mensen een psychose. Echter, onderzoeken zijn uitgevoerd in verschillende landen, met verschillende inclusiecriteria, therapieduur, controllegroepen en onderzoeksresultaten. RE.PROCESS zal de eerste studie zijn die de impact van CR, PE en EMDR vergelijkt met een wachtlijst-controleconditie binnen dezelfde context.

Methoden en Analyse
Dit is het protocol van een pragmatische, single-blind, multicentrische, randomized controlled trial (RCT), waarin CR, PE en EMDR worden vergeleken met een wachtlijst-controleconditie voor TFT (WL) in een naturalistische behandelsetting. Inclusiecriteria zijn als volgt: leeftijd ≥ 16 jaar; voldoen aan de volledige DSM-5 diagnostische criteria voor PTSS op de Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5), met een totale CAPS-score ≥ 23; en een psychotische stoornis in het schizofreniespectrum, bevestigd door het Structured Clinical Interview voor DSM-5 (SCID-5). Deelnemers (N=200) worden willekeurig toegewezen aan 16 sessies van een van de TFT’s of WL, naast het ontvangen van de gebruikelijke behandeling (TAU) voor psychose. Het primaire doel is om de effecten van CR, PE en EMDR met WL te vergelijken op de door de onderzoeker beoordeelde ernst van PTSS-symptomen in de loop van de tijd vanaf de uitgangswaarde tot de follow-up na zes maanden. Secundaire doelstellingen zijn het onderzoeken van deze effecten op de afzonderlijke tijdstippen (d.w.z. halverwege de behandeling, na de behandeling en na zes maanden follow-up) en het testen van de effecten op de door de arts beoordeelde aanwezigheid van een PTSS-diagnose en op zelfonderzoek. beoordeelde ernst van (complexe) PTSD-symptomen.

Discussie
Dit is de eerste RCT die de effecten van CR, PE en EMDR binnen dezelfde context als TAU rechtstreeks vergelijkt op PTSS-symptomen bij personen met psychose en PTSS. Secundaire effecten op klinische en functionele uitkomsten zullen zowel direct na de therapie als op lange termijn worden onderzocht.

Naar Publicatie   

Volledige Referentie

Burger, S. R., van der Linden, T., Hardy, A., de Bont, P., van der Vleugel, B., Staring, A., de Roos, C., van Zelst, C., Gottlieb, J. D., Mueser, K. T., van Minnen, A., de Jongh, A., Marcelis, M., van der Gaag, M., & van den Berg, D. (2022). Trauma-focused therapies for post-traumatic stress in psychosis: study protocol for the RE.PROCESS randomized controlled trial. Trials23(1), 851