Catherine van Zelst

Functies
Senior Onderzoeker
Onderzoeksgebieden
Projecten

Over Catherine

Catherine vindt het belangrijk dat bij wetenschappelijk onderzoek de belangen van deelnemers voorop staan. Zij helpt graag bij het bouwen van bruggen tussen verschillende beroepsgroepen in de GGZ en vindt het erg interessant om de vertaalslag van onderzoek naar praktijk te maken. Zij is voorstander van het inzetten van lived experience in onderzoek en ziet dat alle onderdelen en fasen van onderzoek doen van belang zijn. Zij vindt dat een passende bejegening, waarbij aandacht is voor normalisering en diversiteit, onlosmakelijk verbonden zou moeten zijn met elke vorm van contact en behandeling.

Catherine studeerde Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichtingen Geestelijke gezondheidkunde en Gezondheidsvoorlichting) en verdiepte zich tijdens haar promotietraject verder in destigmatisering en trauma-ervaringen, met name bij mensen met psychose. Bij het MRC is zij senior onderzoeker en als projectleider betrokken bij het RE.PROCESS onderzoek, een onderzoek naar traumabehandeling bij mensen met psychose en posttraumatische stress. Daarnaast begeleidt ze er verschillende collega’s bij onderzoek in het kader van een vervolgopleiding in de GGZ.