Momentary effects of Temstem, an app for voice-hearing individuals: Results from naturalistic data from 1048 users

Samenvatting

Achtergrond
Temstem is een mobiele applicatie die is ontwikkeld in samenwerking met stemhorende personen om hen te helpen omgaan met verontrustende stemmen. Na psycho-educatie over het horen van stemmen biedt Temstem twee functies: Silencing is een modus die is ontworpen om stemactiviteit te remmen door de verwerking van incompatibele taal; de Challenging-modus introduceert dubbele taken (zoals gebruikt bij desensibilisatie en herverwerking van oogbewegingen) die zijn ontworpen om de emotionaliteit en levendigheid van een stemherinnering te verminderen. Er zijn twee verschillende taalspellen beschikbaar, Lingo Tapper en Word Link, die beide functies bevatten. Deze studie was bedoeld om de tijdelijke effecten van Temstem op stemhoorproblemen, emotionaliteit en levendigheid te onderzoeken in een naturalistische steekproef van gebruikers van apps voor horen van stemmen.

Methode
Temstem is gratis verkrijgbaar in Nederland. We verzamelden via de app gegevens van 1.048 individuele gebruikers die geïnformeerde toestemming hadden gegeven voor het onderzoek. We beoordeelden veranderingen in de scores vóór en na de sessie op het gebied van angst, emotionaliteit en levendigheid, en we evalueerden verschillen in uitkomsten tussen de games en of de effecten stabiel bleven gedurende meerdere sessies.

Resultaten
Gebruikers hoorden al gemiddeld 4,95 jaar stemmen; 79% was door een therapeut of coach in de geestelijke gezondheidszorg over Temstem geïnformeerd. Na een Silencing session was het stemgehoorverlies verminderd, t(958) = 27,12; p < 0,001; d = 0,49; de mate van reductie bleef stabiel na herhaald gebruik, F(1; 7905,57) = 1,91; p = 0,167. Na een Challenging session waren de emotionaliteit, t(651) = 23,16; p < 0,001; d = 0,74; en de levendigheid van stemherinneringen verminderd, t(651) = 22,20; p < 0,001; d = 0,71; beide namen licht af bij frequent gebruik, F(1; 2222,86) = 7,21; p < 0,05; F(1; 2289,92) = 4,25; p < 0,05. In vergelijking met Lingo Tapper werden grotere reducties waargenomen voor een Word Link-spel: emotionaliteit t(226) = 2,88; p < 0,005; d = 0,21; levendigheid t(226) = 2,29; p < 0,05; d = 0,17.

Discussie
In deze heterogene steekproef van stemmenhorende individuen leek Temstem een veelbelovend coping-instrument; kortstondige problemen bij het horen van stemmen en de emotionaliteit en levendigheid van stemuitingen werden verminderd na een Temstem-sessie. Ondanks belangrijke beperkingen en de behoefte aan meer onderzoek, kunnen naturalistische studies van gebruikersapp-gegevens interessante en generaliseerbare bevindingen opleveren.

Naar Publicatie   

Volledige Referentie

Jongeneel, A., Libedinsky, I., Reinbergen, A., Tromp, N., Delespaul, P., Riper, H., van der Gaag, M., & van den Berg, D. (2022). Momentary effects of Temstem, an app for voice-hearing individuals: Results from naturalistic data from 1048 users. Internet Interventions, 30, 100580.